Maksimālai ērtībai mēs esam
sadalījuši ražošanu un montāžuvairākā
stadijās ar apmaksu etapos.

Tas ļauj optimizēt izmaksas un neprasa no Jums lielu vienreizēju iemaksu. Zemāk aprakstīti visi mūsu darbu etapi ar klientiem, sakot ar zvanu un beidzot ar trepju un nožogojumu montāžu.

1. Mērīšana.

Izbraukums un objekta mērījumi Rīgā – bezmaksas. Ja objekts atrodas ārpus Rīgas rajona, Jūs apmaksājat tikai transporta izdevumus (degviela).

2. Izmaksu aprēķins.

Pēc mērījumiem mēs varēsim aprēķināt visu darbu precīzas izmaksas, sākot ar elementu izgatavošanu un beidzot ar transportēšanu un montāžu..

3. Līguma noslēgšana.

4. Avansa maksājums.

Pēc līguma noslēgšanas, Jūs veicas avansa iemaksu 50% apmēra no kopējās līguma summas.

5. Gultņu un kāpņu izgatavošana un montāža.

Tiek veikts 60 darba dienu laika (atkarīgs no trepju konstrukcijas).

6. Samaksa par ražošanu un gultņu un kāpņu montāžu (25% no kopējās līguma summas).

7. Nožogojuma ražošana un montāža.

Darbu ilgums līdz 7 dienam (montāža tiek veikta pēc lielgabarīta mēbeļu uzcelšanas augšējos līmeņos).

8. Apmaksa pilnā apmēra par trepju un nožogojuma izgatavošanu un montāžu (pēc trepju nodošanas Pasūtītājam).

Ir iespējami arī citi abpusēji izdevīgi samaksas varianti par mūsu veiktajiem darbiem.